Opći uvjeti poslovanja

Adriatic Mobility Technology d.o.o.

Društvo je upisano u sudski registar pod brojem 05166659 u Trgovačkom sudu u Splitu.             

MBS 060410855

OIB 75327409434

Primoštenska 10, 21000 Split, Hrvatska

 

Poslovnica Split

Vukovarska 58, 21000 Split, Hrvatska

Tel: +385 021 542 039

E-mail: info@scootnbikes.com

Web: www.scootnbikes.com

 

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

IBAN: HR4524020061100945435

SWIFT/BIC: ESBCHR22

 

OPĆENITO

Adriatic Mobility Technology d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje www.scootnbikes.com stranica. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Usluge koje Vam pruža www.scootnbikes.com internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama.

Adriatic Mobility Technology d.o.o. nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Iako Vam Adriatic Mobility Technology d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Adriatic Mobility Technology d.o.o.  ne može garantirati da će usluge na www.scootnbikes.com odgovarati Vašim potrebama.

Adriatic Mobility Technology d.o.o. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite na naš kontakt telefon 021/542-039 ili na e-mail: info@scootnbikes.com  kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

 

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva na ovoj stranici i njen sadržaj (uključujući dizajn, tekst, loga, imena i ostali materijal) su u našem vlasništvu ili naših partnera. Nije dopušteno objavljivanje, kopiranje, distribuiranje bilo kojeg dijela na stranici, osim u privatne svrhe. Bilo koje drugo korištenje je striktno zabranjeno bez našeg pismenog dopuštenja. Ne smijete na bilo koji način reproducirati ili koristiti loga ili imena brandova koji se pojavljuju na stranici.

 

Fotografije i opisi

Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s Interneta i ne moraju nužno biti identični. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i fotografijama proizvoda.