Uvjeti kupovine

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. www.scootnbikes.com Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima.

Prodavatelj je Adriatic Mobility Technology d.o.o., a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili direktnom bankovnom transakcijom.

NARUČIVANJE

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valutu, hrvatska kuna (kn) s PDV-om.

Roba se naručuje elektronskim putem, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu.

Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

IZJAVA O KONVERZIJI VALUTE

All payments will be affected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

JAMSTVO

Svi mehanički proizvodi u https://www.scootnbikes.com/ Internet trgovini imaju  jamstvo. Duljina jamstva ovisi o proizvođaču. Račun služi ujedno i kao Jamstveni list i isporučuje se kupcu zajedno s proizvodom. Kupac je dužan čuvati račun cijelo vrijeme jamstvenog roka. Račun je jedini dokument s kojim kupac može ostvariti svoja prava.

RASKID UGOVORA

Kupac može otkazati narudžbu, ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju narudžbe pismenim putem na e-mail: info@scootnbikes.com ili na telefon: 021/542-039. Narudžba se smatra otkazanom kada prodavatelj primi obavijest. U slučaju otkazivanja narudžbe kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod prodavatelju najkasnije u roku od tri (3) dana. Proizvod koji kupac vraća prodavatelju mora biti u originalnoj ambalaži, neotvoren (bez skinutog garancijskog holograma) sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećen i potpuno ispravan. Proizvod nije moguće vratiti ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva intervencija u cilju popravka ili prepravka, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem.

Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti.

Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po članku 45. koji govori o pravu na raskid ugovora sklopljenih na daljinu:

  • svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije, na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona, potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest (14) radnih dana
  • u slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati na e-mail: info@scootnbikes.com ili preporučeno poštom na našu sdresu: Primoštenska 10, 21000 Split, Hrvatska.

Obrazac možete preuzeti ovdje na link: Obrazac o jednostranom raskidu ugovora.

ISKLJUČENJE PRAVA NA RASKID UGOVORA

Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 46. i 48., kupac nema pravo na raskid ugovora, ako je riječ o ugovoru:

  • pružanju usluge i ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak kupca, započelo prije isteka roka o prodaji proizvoda, u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora (nemogućnost otkazivanja robe koja je u procesu dostave)
  • prodaji proizvoda ili obavljanju usluga čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu
  • prodaji proizvoda izrađenog na temelju specifikacije od strane kupca, proizvoda izrađenog isključivo za kupca ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju
  • prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina

Materijalne nedostatke rješavamo sukladno zakonu o obveznim odnosima.